Rekreasjon

Innsjøfiske
Isfiske
Fjellvandring
Skogstur
Turstier
Skogsbær

Jakt

Studie av fugle- og dyreliv

Fiske

Terrenget er 56 000 dekar. De mest attraktive ørretvatna er Skurvvatnet, Storheitjønna, Pissbekkvatnet, Grønnlivatnet (populært for familier), Merratjønna og Svarttjønna. I Slottanebbtjønna kan du fiske røye. Avstand fra bilvei 1 – 4 km.

Fjelltur 

Oppdag det flotte fjellterrenget på Fosen. Du kan gå i kilometersvis innover det store området mellom Åfjord, Roan, Osen, Namdalseid og Verran.  Mye av området ligger over tregrensa. Toppturer til Dåapma (644 m.o.h) og Finnvollheia (675 m.o.h) på delvis merket sti er veldig populært. Dåapma betyr sletteland på samisk og har vært tilholdssted for samene fra gammelt av. Det er ofte å se tamrein i området. Dåapma ligger på en endemorene og har en flott utsikt. Ellers er det verdt å nevne Skurvklumpan med sine store serpentinforekomster som farger fjellpartiet med en rødlig farge og gir området en særegen flora.

Skiturer på oppkjørt løype

Momyra (4 km fra oss) er også flott utgangspunkt for turer. Oppkjørt løype fra Momyrstua til fjellet Dåapma, ca. 16 km. Snøen ligger ofte til over påske og området er et populært område for kortere eller lengre påsketurer. Røde kors er ofte tilstedeværende i området på snøscooter gjennom deler av påskeuka.

Rikt dyre- og fugleliv

Det er et rikt dyreliv i området og du kan være heldig og se rein, hjort, rådyr, elg.
Er du heldig kan du også se bl.a elg, rådyr, hare og trane fra vinduet i campinghyttene i skumringen.

Området har i tillegg til høyfjellsterreng, også mye våtmarksområder. Det finnes et rikt fugleliv, inkludert flere typer vadefugler som, med sin sang, skaper en fin ramme om fisketuren. I tillegg kan vi også nevne ørn og rype.

Norsk ornitologisk forening skriver om Momyra/Momyrvatnet (4 km unna):

» Naturreservatet har stor verneverdi og om fatter en uberørt sjelden terrengdekkende myr og et tjern som er i suksesjon mot myr. Området er et viktig våtmarksområde for vannfugler, særlig ender og vadere, samt en del særpregede spurvefugler.» De skriver videre: «Momyrvatnet er omgitt av terrengdekkende myr, krattskog og dyrkamark. I sør ligger ei mindre tjønn som er i ferd med å gro igjen. Tjønna og myrområdene sør for denne er fredet som naturreservat (terrengdekkende myr). Området er viktig som hekkeområde for andefugler, og artene stokkand, krikkand, bergand, toppand, kvinand og svartand er funnet hekkende her. I tillegg hekker en rekke vadefuglearter; blant annet brushane. Området inneholder også en interessant spurvefuglfauna, med arter som blåstrupe og gulerle. Området er også viktig som myte- og rastelokalitet for andefugl, sangsvaner og traner. I de siste årene har omkring 100 sangsvaner hatt tilhold i vatnet og tjønna i vårmånedene.»