Telt

150,- pr. døgn.

Bobil / caravan

200,- pr. døgn inkl. strøm

Annet

Dusj ved overnatting………………….. 25,- pr person

Dusj uten overnatting………….……… 50,- pr person