Hus /Hytter

Døgnpris

 • Hytte 1: 850,-
 •  Hytte 2-5: 550,-

Sengeklær kan leies. Engangspris kr 100,- pr. sett inkl dyne/pute.
Sluttvask av hytte kommer i tillegg dersom du ikke vil gjøre det selv.
(Hytte 1: kr 250,- og hytte 2-5: kr 150,-.)

Campingplass

Døgnpris

 • Telt: 150,-
 • Bobil: 200,- inkl. strøm
 • Caravan: 200,- inkl. strøm
 • Ukesleie caravan/bobil: 700,-

Overnatting i fjellet

Døgnpris

 • Lundebu (enkel jaktbu) kr 350,-
 • Skurvhytta (enkel jakt/fiskebu) kr 400,-

Muligheter for leie av båt. Vi selger fiskekort.

Andre tilbud

Jakt

Lonin jakt- og fiskeområde:

Døgnkort m/hund: kr 150,-

Døgnkort u/hund: kr 100,-.

Kortsalg fra 1. oktober, men under elgjakta kun i fjellterreng.

Fiske

Døgnkort – ukekort – årskort

 • Lonin jakt- og fiskeområde kr 40,- / 200,- / 300,-
 • Nyvatnet kr 30,- / 100,- / 150,-
 • Storskaret kr 30,- / 100,- / 150,-
 • Momyrvatnet: kr 50,- (selvbetjening ved vatnet)

Snøscootertransport

(Overnatting jakt, isfiske) Lundebu 7,5 km og Skurvhytta: 14 km
På forhånds forespørsel kan vi forsøke å skaffe snøscootertransport.

Bomvei

Personbil ………………………………………………….. kr 50,-.

Lastebil/buss/varebil/traktor over 3,5 tonn….. kr 70,-

Motorsykkel/ATV……………………………………….. kr 30,-

Årskort alle kjøretøy …………………………………… kr 500,-

Kontrollgebyr for ikke betalt avgift ………………kr 500,-

Ved mangel av kontanter kan avgift overføres til konto innen 7 dager etter passering.

NB! Campingvogn ikke tillatt!